RISKID sessie beheer

Uit RISKID Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken

Nadat u via de inloglink van uw eigen domein (https://demo.riskid.nl of https://mijnbedrijfsnaam.riskid.nl) hebt ingelogd in RISKID, krijgt u het onderstaand Sessie Beheer scherm te zien. Binnen RISKID wordt onderscheid gemaakt tussen een “sessie” en een “sessie ontwerp”. Kenmerken van een sessie, zoals anonimiteit en de risico categorieën, kunnen ingesteld worden in een sessie ontwerp. De specifieke instellingen, zoals de sessie naam, de onderwerpen, etc., worden tijdens het aanmaken van een sessie ingevoerd. De aangemaakte sessie ontwerpen kunt u toekennen aan de onderwerpen van een sessie. Deze onderwerpen zijn als het ware de risicovragen. Een sessie ontwerp maakt u eenmalig aan en vervolgens kunt u die telkens (her)gebruiken.

RISKID Sessie Beheer


U ziet in het scherm Sessie Beheer een overzicht van sessies die u hebt voorbereid (dus nog niet “live” zijn) en sessies die nu bezig zijn; de lopende sessies. Wanneer u dus een voorbereide sessie start, verschijnt de sessie in de tabel van lopende sessies. 1. Als u klikt op het zwarte pijlte naast vervolgen kunt u hier kiezen of u uw sessie wilt wijzigen of verwijderen. Het monitoren van een lopende sessie wordt later in dit document uitgelegd; de risico's en (beheers)maatregelen worden in RISKID "monitor" bijgehouden.

Nieuw sessie ontwerp maken

Het volgende scherm is zichtbaar nadat u op de knop “Nieuw sessie ontwerp” hebt gedrukt vanuit het Sessie Beheer scherm.

Sessie ontwerp maken


 1. Hier kunt u alvast de categorieën invoeren, zoals bijv. de 7 RISMAN-brillen, zodat de deelnemers een indicatie hebben over wat voor soorten risico’s gebrainstormd moet worden.
  • De categorieën kunnen later tijdens de sessie zelf ook nog ingesteld worden (zie hoofdstuk Categoriseren). Afhankelijk van uw voorkeur kunt u de categorieën alvast meegeven aan de deelnemers of ze juist helemaal vrij laten.
  • Voorbeelden van categorieën:
   • RISMAN (gebruik in de bouw sector): Technisch, Organisatorisch, Ruimtelijk/planologisch, Politiek/bestuurlijk, Juridisch/wettelijk, Financieel/economisch, Sociaal/maatschappelijk.
   • HFMEA (gebruik in de zorg sector): Technisch, Mens(gedrag), Organisatorisch.
 2. Verder kunt u aangeven of de sessie anoniem moet zijn of niet. Anonimiteit kan zeer nuttig zijn om bepaalde groepsbarrières tegen te gaan, zoals hiërarchie en dominante figuren. Tevens creëert anonimiteit meer vrijheid om verschillende meningen te uiten (de Black Swans), en stimuleert de groep kritisch te kijken naar de verschillende perspectieven binnen de groep. Bovendien worden de ingebrachte ideeën op deze manier op hun inhoud beoordeeld, en niet op de persoon die ze inbrengt.
 3. En als laatste kunt u hier risico’s importeren.
  • U dient een .txt bestand aan te maken met als eerste regel "Risks:" en vervolgens per regel de risico omschrijving.
  • Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld eerder een soortgelijke sessie hebt gehad en de risico’s die daaruit zijn voortgekomen in de huidige sessie wilt hebben.
  • Let er wel op dat de kans bestaat dat de sessie vervolgens een afvinklijst wordt en als gevolg de brainstorm van de risico’s achterwege wordt gelaten door de deelnemers. Hierdoor kunt u belangrijke en specifieke risico’s voor het project missen. Ons advies is om de lijst met risico's te gebruiken als checklist tijdens de brainstorm en de deelnemers terugkoppeling te geven wanneer u vermoedt dat een risico wordt gemist.

Nieuwe sessie aanmaken

Nadat u op de knop “Sessie maken” hebt gedrukt vanuit het Sessie Beheer scherm ziet u het "Sessie maken" scherm.

Sessie aanmaken


 1. Hier vult u de sessie naam in (verplicht veld). Bijvoorbeeld de projectnaam of een specifiek onderdeel in het project.
 2. U kunt zelf een sessie code verzinnen waarmee de deelnemers in de sessie kunnen inloggen (verplicht veld).
 3. U kunt hier uw welkomsttekst plaatsen die de deelnemers te zien krijgen wanneer ze (online) in de sessie loggen. Hier kunt u bijvoorbeeld de project context kwijt, instructies of achtergrond informatie. Hou het wel kort.
 4. Binnen een sessie kunt u meerdere onderwerpen aanmaken waarover risico’s geanalyseerd moeten worden. Onderwerpen kunnen zijn: de verschillende werkpakketten, locaties, project fases, etc. Kortom: hier vult u de risicovraag in.
  • Bij ieder onderwerp kiest u het bijbehorende sessie ontwerp (categorieën, anonimiteit en geïmporteerde risico’s). Het standaard ontwerp is een anonieme sessie zonder enige categorieën.
 5. Hier kiest u hoe er op de risico's gestemd moet worden in kans en impact. U kunt hier uw gevolgklasse (Geld, Tijd, Kwaliteit, etc.) en beoordelingsschaal (Laag, Middel, Hoog of 5 puntschaal) kiezen.
  • Deze instellingen voor kans en impact(s) zijn nog niet definitief; tijdens de sessie krijgt u nog de mogelijkheid dit te veranderen. Dus indien u hier nog geen uitsluitsel over heeft, kunt u dit op een later tijdstip alsnog instellen. Zie hiervoor instructies bij "Starten met de risicoanalyse sessie" in het linkermenu.
 6. U kunt hier de legenda instellen voor de gekozen impact klassen, zodat u uw eigen labels voor de beoordelingsschaal kunt instellen.
 7. Nadat u de sessie hebt aangemaakt, verschijnt deze in het Sessie Beheer scherm in de lijst van voorbereide sessies.