RISKID.Monitor

Uit RISKID Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken

In RISKID.Monitor kunnen risico-eigenaren en/of maatregel actoren hun eigen risico’s c.q. maatregelen bijhouden en bewerken.

Alvorens risico's te kunnen beheersen in RISKID.Monitor moet de facilitator eerst in de stap “Overzicht” binnen RISKID selecteren welke risico’s gemonitored moeten worden. Dit doet u door de te monitoren risico’s aan te vinken, voor uitleg zie http://wiki.riskid.nl/index.php?title=De_risicoanalyse_sessie#Overzicht De geselecteerde risico’s zijn dan vervolgens zichtbaar in de Monitor module. Let op dat wanneer u deze stap vergeten bent, er geen risico’s in RISKID.Monitor zullen verschijnen waardoor het lijkt alsof de Monitor module niet werkt. Tevens moeten de risico’s en/of maatregelen voorzien zijn van een risico-eigenaar en/of maatregel actor. Houd er rekening mee dat dit een persoon moet zijn en geen rol; dus bij het toevoegen van actoren de optie “persoon toevoegen” kiezen en niet “rol toevoegen” (rollen kunnen niet in RISKID.Monitor, alleen personen kunnen inloggen (u kunt wel rollen aan personen koppelen)).

De risico-eigenaren en actiehouders kunnen vervolgens inloggen in hun eigen RISKID.Monitor om de risicobeheersing te doen. Zij doen dit door in te loggen via: https://mijnbedrijfsnaam.riskid.nl/Monitor Voer vervolgens het eigen email adres in als gebruikersnaam en het wachtwoord is standaard welcome. Indien iemand risico’s of maatregelen heeft in meerdere sessies moet hij/zij eerst kiezen in welke sessie hij/zij de beheersing wilt gaan doen (na het inloggen verschijnt er dan een tussenscherm om de betreffende sessie te selecteren). Na het inloggen kan men in de tab “Mijn risico’s” en “Mijn maatregelen” de risico’s en maatregelen muteren.

Mijn risico's

In dit tabblad ziet u de risico's waarvan u de risico-eigenaar van bent. Het risico cijfer kunt u aanpassen indien het risico in de tijd hoger of lager is geworden.

RISKID.Monitor Mijn risico's


Mijn Maatregelen

In dit tabblad ziet u de maatregelen waarvan u de actiehouder van bent. Door op een maatregelen te dubbelklikken kunt u de gegevens van de maatregel veranderen. Zo kunt u bijvoorbeeld de status van de maatregel op "gereed" zetten wanneer u de maatregel reeds hebt uitgevoerd. Tevens kunt u een korte verslaglegging plaatsen aan de maatregel (bijvoorbeeld wat u precies hebt gedaan aan de maatregel). Standaard krijgt de facilitator en uzelf (de actiehouder van de maatregel) een herinneringsmail 14 dagen voor de deadline van een maatregel en wanneer de deadline verlopen is.

RISKID.Monitor Mijn maatregelen


Risico's

In dit tabblad ziet u de gegevens van alle (gemonitorde) risico's in de sessie, maar kunt u alleen de risico's veranderen waarvan u de risico eigenaar van bent.

Monitor/Identificatie switch

Risicomanagement is een continu proces; nieuwe kennis en ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat bestaande risico's vervallen, maar ook dat nieuwe risico's verschijnen. Daarom is het binnen RISKID mogelijk dat stakeholders te allen tijde nieuwe risico's kunnen invoeren. Vanuit RISKID.Monitor kan men hiervoor simpelweg op "Identificatie" drukken rechtsboven het scherm. Daarmee komt hij/zij weer terug in RISKID en kan hij/zij naar de Brainstorm stap gaan om nieuwe risico's in te voeren. De facilitator kan naar eigen inzicht een periodieke risico actualisatie sessie uitvoeren om de eventuele nieuwe risico's met de groep te analyseren.